Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting
Startpagina
Agenda demo's
Projecten
Nieuws
Adviesbasis
Vakpers
Verhuurservice
Afstelservice
Leveranciers
Video's
Brochures
Registratie formulier
Registration form
Rijenbemesting schoon en zuinig
Agenda demo'sNederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting
(NCOR), Plataanlaan 57, 6708 PW Wageningen, Mobiel 0651596092, www.rijenbemesting.nl, herre@rijenbemesting.nl

NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting) is een
initiatief van Landbouwcommunicatie B.V. in het kader van deelname aan het Programma
Precisielandbouw (PPL
                             

9 oktober 2015 dag van de duurzaamheid te Wageningen
3 hoorcollege's over precisiebemesting
start van de precisiebemesingacademie

voor aanmelden en het programma klik hier:
PROGRAMMA


27 november 2015 DAG van de PRECISIEBEMESTING te Wageningen,klik op:

VOORLOPIG OCHTENDPRGRAMMA
VOORLOPIG MIDDAGPROGRAMMAIn oktober en november 2015 organiseert de Provincie Noord-Brabant 4 informatiedagen over de
subsidieregeling precisiebemesting voor het programma klik op:
PROGRAMMAOUDE BERICHTEN:


UTNODIGING voor woensdagochtend  22 juli  2015 van 10.00  tot 12.00 uur

 

GROEIEN ZONDER AANKOOP VAN FOSFAATRECHTEN

PRECISIEBEMESTING !

MEER GRAS ,

MEER MELK ,

DE KOSTPRIJS VERLAAGD,

DUURZAAMHEID TOEGEVOEGD AAN HOGE PRODUKTIVITEIT  

 

INFORMATIEOCHTEND MET MACHINEDEMO

 

Wanneer      : Woensdagochtend  22 juli  2015  

Waar           :  Mts Vlooswijk , Achthoven-Oost 3    3417 PC  MONTFOORT

 

10.00 uur               Fosfaatrechten voor melkvee: nu aan de slag met precisiebemesting

ir H. Bartlema, Netwerk  Smart  Fertilization  Wageningen                      

10.05 uur               Via precisiebemesting meer eigen ruwvoer en een betere kringloop
John Baars, Dirksen Management Support, adviesbedrijf voor        studiegroepen van melkveehouders                   

10.30 uur               Demonstratie :

                             Loonbedrijf Slingerland & vd Berg met Precisiebemester op Vredobasis

                             Loonbedrijf  Vollekracht  met Spaakwielinjector Duport

                             H.Bartlema  met Precisiebemester, boerenversie                                        

12.00 uur               Sluiting

 

Aanmelden  wordt op  prijs gesteld  :   blc@precisiebemester.nl   0651596092

Doelgroepen : veehouders, adviseurs,loonwerkers,beleidsmakers , pers  en  wetenschappers uit het gehele land  Organisatie : Smartfertilization.org in samenwerking met  VVB  “Rijn-en IJsselstreek”

 

MET GROEN MEER POEN!

PRECISIEBEMESTING = EMISSIEARM PLAATSEN VAN PRECISIEMESTSTOFFEN IN DE WORTELZONE

 *UNIFORM GEWAS VAN KANT TOT KANT

* GEEN MINERALENVERLIEZEN DOOR VERVLUCHTIGING, UIT- OF AFSPOELING

* GEEN OPBRENGSTVERLIEZEN LANGS SLOOTKANTEN EN GEREN, NOCH OP KOPAKKERS ,NOCH IN HOEKENOude berichten:

ALLES OVER SPUILOOG

VOOR TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

 

PRECISIEBEMESTING MET SPUILOOG

HOGERE OPBRENGSTEN BIJ STRENGERE NORMEN

 

Spuiloog, de N-meststof van de 21e eeuw: groot aanbod, sluit de kringloop, CO2-voetafdruk nihil, geschikt voor precisiebemesting, uitspoeling nihil, vervluchtiging nihil, bevat zwavel en werkt verzurend.

 

·         Meer gras met minder stikstof.

 

·         Hogere opbrengsten, lagere kosten, aanzienlijke milieuwinst.

 

·         Voor alle gewassen: gras, maïs en akkerbouwgewassen.

 

·         Bewezen in het Programma Precisielandbouw (PPL).

 

·         De machines zijn op de markt en die zijn eenvoudiger dan u denkt!

 

 

INFORMATIEOCHTEND MET MACHINESHOW

 

Wanneer         :           Vrijdag 27 februari 2015 van 10.00 tot 12.00 uur

Waar               :           HELICON, Schouwrooij 2 te Boxtel

 

Programma:

10.00 uur                    Opening door ir.H. Bartlema, initiatiefnemer PPL

10.15 uur                    Precisielandbouw, speerpunt van HELICON

                                  P. Arends, docent plantenteelt en agrotechniek

10.30 uur                    Precisiebemesting met spuiloog

                                  De machines en de bruikbare spuiloogmeststoffen

                                  H. Bartlema, SPUILOOGADVIES.NL

                                  R. Kunst, ECOSERVICE EUROPE

10.45 uur                    Machineshow

12.00 uur                    Sluiting

 

Aanmelden  wordt op  prijs gesteld  : www.spuiloogadvies.nl   of  0651596092

 

 

MET GROEN MEER POEN!

 
Aankondiging  symposium op  28 november 2014

Bemesting in de 21e eeuw: Smart Fertilization

De Nederlandse en Europese mestregelgeving, het Activiteitenbesluit Landbouw, het Convenant Schoon en Zuinig, de Kringloopwijzer, de eisen van afnemers, de regels voor inkomenssteun van het GLB en niet te vergeten de portemonnees dwingen telers en loonwerkers hun bemestingspraktijk te wijzigen en over te gaan op emissieloze geautomatiseerde plaatsspecifieke bemesting op basis van GPS  met klimaatvriendelijke precisiemeststoffen, ofwel: smart fertilization.

Overheid en bedrijfsleven hebben in het Programma Precisielandbouw (PPL) de technieken voor  smart fertilization ontwikkeld en de vooruitstrevende loonwerkers en telers passen die nu toe. Hun  voorbeeld verdient navolging in Nederland en daarbuiten, gezien de uitgesproken gunstige effecten op planet, people en profit.

De wetenschappelijke basis voor smart fertilization heeft de befaamde Wageningse hoogleraar Dr. C. T. de Wit  gelegd  in  zijn proefschrift A Physical Theory on Placement of Fertilizers  in 1953,  vorig jaar 60 jaar geleden. Dit feit, in combinatie met de hierboven beschreven ontwikkeling vormt voor het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Rijenbemesting reden haar jaarlijks symposium deze keer te organiseren voor een groot publiek uit binnen- en buitenland.

Daartoe is samenwerking gezocht met Wageningen Universiteit en Researchcentrum, met de  meststoffendistributiesector en met de loonwerkersector. De laatste bedrijfstak speelt in de huidige bemestingspraktijk al een grote rol en die rol zal nog belangrijker worden. Voor de loonwerkers en hun adviseurs is dan ook in eerste instantie het ochtendprogramma bedoeld. Zo komen theorie en praktijk samen:

Locatie                 Congrescentrum Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen

Datum                  28 november  2014    

10.00-12.00 uur     Bemesting in de 21e eeuw, doelgroep: loonwerkers, adviseurs, telers en studenten

12.00-14.00 uur     Machinetentoonstelling op het buitenterrein

14.00-17.00 uur      Smart  Fertilization in North Western Europe, doelgroep: wetenschappers, beleidsmakers, studenten en adviseurs

 

Nadere informatie:  H. Bartlema  06-51596092, blc@precisiebemester.nlUitnodiging Demomiddag 23 juni mest mais Apeldoorn
NIEUWE BIJEENKOMSTEN

DATUM            :   20  augustus 2014 van 10.00-18.00 uur

ONDERWERP  : AARDAPPELDEMODAG :  
SCHOON BEMESTEN VAN AARDAPPELEN, HOE DOE JE DAT  EN WAT LEVERT HET OP ?

DOELGROEP   : Telers, loonwerkers en adviseurs

PLAATS            : PPO  WESTMAAS    Groeneweg 3 ,  3273  LP  WESTMAAS


Klik hierop: Schoon, zuinig en precies bemesten van PREI, hoe doe je dat?DEMONSTRATIE 28 augustus 2013  PPO  Westmaas 14.00-16.00 uur
SCHOON, ZUINIG EN PRECIES BEMESTEN VAN GROENBEMESTERS, HOE DOE JE DAT ?
GROENBEMESTERS KRIJGEN VAAK EEN STARTGIFT VAN CA. 50 KG N/HA  MET KAS, BREEDWERPIG TOEGEDIEND MET DE KUNSTMESTSTROOIER IN EEN APARTE WERKGANG.
 
U kunt echter ook vloeibare meststoffen gebruiken, dat is
 * SCHOON, omdat de productie van vloeibare meststoffen (waaronder kunstmestvervangers uit reststromen) minder CO2 uitstoot          geeft dan de productie van KAS,
 * ZUINIG, omdat de meststoffen zonder emissie in de wortelzone worden geplaatst, omdat rijpaden niet worden bemest en omdat
   een werkgang kan worden gespaard,
  * PRECIES,omdat overal even veel terecht komt, ook op kanten en kopakkers

Overweegt u ook over te gaan op SZ&P- bemesting, kom dan naar de demonstratie.
Wanneer :  woensdag 28 augustus a.s. van 14.00-16.00 uur
Waar: PPO-Westmaas,  Groeneweg 2 in Westmaas

U krijgt daar te zien in werking :
Een combinatie van een cultivator achter de trekker met een precisiebemester in de fronthef, een  spaakwielinjector en een toedieningsmachine voor mineralen-concentraat.  
 U wordt geïnformeerd over :
 * de toepasbare meststoffen (Urean, NTS, Spuiloog, Spuiloog + Urean, mineralenconcentraat)
* de loonwerkers die product toedienen in deze regio
* het huren van een precisiebemester, want dat kan ook en voor weinig geld, zie ook www.rijenbemesting.nl onder: verhuurservice
 
Voor nadere informatie :  H. Bartlema 0651596092. De demonstratie wordt uitgevoerd in het kader van het landelijk demonstratieproject Schoon,Zuinig &Precies, geleid door ZLTO.
 
 
 Mineralen op maat

Beste teler,
Het kan. Bemesten met mineralenconcentraten uit dierlijke mest.
Wat levert het u op?
  • de werking van de stikstof is vergelijkbaar met die van kunstmest (KAS).
  • de gewasopbrengst en -kwaliteit zijn even goed als bij gebruik van kunstmest.
  • de kosten zijn lager dan bij kunstmest.
  • loonwerkers hebben de machines voor bemesting met mineralenconcentraat en/of spuiwater.
Kom kijken bij één van onze velddemonstraties.
Als u weer naar huis gaat, weet u:
  • wat mineralenconcentraat en spuiwater zijn;
  • wat onderzoek ons leert over de werking van deze meststoffen;
  • in welke gewassen deze kunnen en mogen worden gebruikt;
  • en hoe deze optimaal toegediend kunnen worden aan uw gewas.
Loonwerkers demonstreren hun machines voor bemesting met mineralenconcentraten en spuiwater en u krijgt een praktische toelichting van ervaren adviseurs.

De velddemonstraties 'Mineralen op Maat' bij u in de omgeving, vinden plaats op
 
Dinsdag 16 april 2013; aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Mts. Van Eijk, Hoofstraat 17 in Nederweert
Toediening op gras en wintertarwe
 

Vrijdag 19 april 2013; aanvang: 14.00 uurLocatie: 
Fam. Uijterlinde, Elsendorpseweg 85 in Elsendorp
Toediening op gras en maïsland
 

NOCR zal aanwezig zijn met een informatiestand en machines bij:

Potato Europe 11 en 12 september 2013 te Emmeloord
 
Rijenbemesting: schoon en zuinig!
Bezoek ook ons informatiecentrum: Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas
StartpaginaAgenda demo'sProjectenNieuwsAdviesbasisVakpersVerhuurserviceAfstelserviceLeveranciersVideo'sBrochuresRegistratie formulierRegistration form