Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting
Startpagina
Agenda demo's
Projecten
Nieuws
Adviesbasis
Vakpers
Verhuurservice
Afstelservice
Leveranciers
Video's
Brochures
Registratie formulier
Registration form
Rijenbemesting schoon en zuinig
Adviesbasis

Voorlopige adviesbasis rijenbemesting versie 2015, aanbevolen dosering als percentage van het officiele bemestingsadvies 

Deze tabel is bedoeld om te gebruiken bij het opstellen van bedrijfsbrede bemestingsplannen, waarbij gestreefd wordt naar een maximaal gebruik van organische meststoffen in combinatie met kunstmest, gegeven de technische mogelijkheden en de wettelijke gebruiksnormen, ter verkrijging van topopbrengsten van topkwaliteit met minimale milieubelasting.

  FOSFAAT STIKSTOF
Aardappelen    
Consumptie

Zetmeel

Poot
50%    
        
50%

80%
85%

85%


85%
     
SUIKERBIETEN Niet nodig in de regel  85%
UIEN    
ZAAIUIEN

                  
Pw<36
13 kg P2O5
in plantgat+veilige meststof

65 kg
P2O5
85% 


 
PLANTUIEN

 
Pw<36
13 kg P2O5
in plantgat+veilige meststof

65 kg P2O5
85% 


 
 Maïs  Zie www.bemestingsadvies.nl  

Hoofdregel: zoveel mogelijk organische mest gebruiken en aanvullen tot de norm met kunstmest in de rij

Plaatsen in de wortelzone heeft de volgende voordelen:

1. Reductie van de vervluchtiging ammoniak en lachgas tot nihil
2. Verhoogde efficientie door grotere opname door gewas (C.T. de Wit)
3. Onbemest laten van rijpaden
4. Vermidering verliezen op kanten, geren en kopakkers


Dit document is met de grootst mogelijke zorg opgesteld onder verantwoordelijkheid van NCOR. NCOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van de gegevens uit dit document.


 StartpaginaAgenda demo'sProjectenNieuwsAdviesbasisVakpersVerhuurserviceAfstelserviceLeveranciersVideo'sBrochuresRegistratie formulierRegistration form