Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting
Startpagina
Agenda demo's
Projecten
Nieuws
Adviesbasis
Vakpers
Verhuurservice
Afstelservice
Leveranciers
Video's
Brochures
Registratie formulier
Registration form
Mechanisatiebedrijf Peterse
Rijenbemesting is altijd beter
Rijenbemesting schoon en zuinig
Nieuws

 

BRON : https://www.agrifirm.com/agrifirm-plant/nieuws-zoekresultaat-detail/listitemid/6215#.VlCP2TZdGM8

 

 

 

Agrifirm lanceert Loonwerk Total Care

 


20 november 2015 - Akkerbouw

 

Met het nieuwe samenwerkingsconcept Loonwerk Total Care, ontzorgt Agrifirm de loonwerker bij het uitrijden van vloeibare meststoffen. Hierdoor bespaart de loonwerker veel tijd en rompslomp.

 

Meer klanten in minder tijd
Bij het uitrijden van vloeibare meststoffen door loonwerkers komt veel bij kijken!
Loonwerkers willen het juiste advies geven aan hun klanten. Zij moeten zorgen dat het loonwerk én de meststoffen gefactureerd worden.  En ook denken aan de mineralenregistratie, voorraadbeheer en logistiek. Met het nieuwe samenwerkingsconcept: Loonwerk Total Care van Agrifirm neemt Agrifirm de loonwerker veel rompslomp uit handen.

 

Hoe werkt Loonwerk Total Care?
In deze samenwerking met de loonwerker zorgt Agrifirm voor:

 

§  Het advies over de meststoffen

 

§  De facturatie van de meststoffen rechtstreeks aan de klanten van de loonwerker

 

§  De mineralenregistratie

 

§  De berekening van de hoeveelheid meststoffen binnen de bemestingsregels

 

§  Een passende aanvoerlogistiek van de meststoffen

 


Voordeel voor de loonwerker:
Hij bespaart veel tijd en rompslomp, zodat hij meer klanten in korte tijd kan bedienen. Dus: meer opbrengst voor het loonwerk.

 

Lees hier de ervaring van loonwerker Gerben Kool over Loonwerk Total Care.

 

Interesse?
Kijk voor meer informatie op
Loonwerk Total Care Of neem direct contact op met uw adviseur of via Verkoopondersteuning op T 088 84 12 10.

 

 


 

 ROYALE  SUBSIDIEREGELING VOOR  PRECISIEBEMIESTING IN  NOORD–BRABANT  NOV 2015  OPENGESTELD 


Het nieuwe provinciebestuur van  Noord-Brabant  wenst de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater met nitraat  snel en effectief  terug te dringen door de bevordering van de precisiebemesting.

Daartoe is een royaal subsidieprogramma aangekondigd, te vinden op :

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Subsidieregeling-POP3-Brabant-provinciaal-blad-PNB-20150916.pdf

De gangbare bemestingspraktijk van breedwerpige toediening van korrelvormige nitraathoudende meststoffen  is  een belangrijke oorzaak van  bovengenoemde vervuiling. De PRECISIEBEMESTING kan fors bijdragen aan de reductie van  alle emissies, dus ook die van nitraat naar grond- en oppervlaktewater.

Dit is bewezen  In het  Programma Precisielandbouw( 2010-2015) , een samenwerking tussen  overheid en bedrijfsleven. Dankzij die samenwerking  zijn heden ten dage in ruime  mate  precisiebemesters, precisiemeststoffen en precisiebemestingsadviezen beschikbaar, die de telers in staat stellen topopbrengsten te halen met minimale nitraatverliezen naar de bodem.

Door de adoptie van de precisiebemesting  in de provincie Noord-Brabant  met kracht te versnellen  dient het provinciebestuur zowel het maatschappelijk als het boerenbelang.

Ons netwerk is daar gezien haar  doelstelling zeer content mee en verleent in alle opzichten  steun aan  het  subsidieprogramma, oa door het meewerken aan de  demo-bijeenkomsten en het openen van de informatiewebsite : www.precisiebemestingbrabant.nl, EEN SITE SPECIAAL VOOR BOEREN

 

Het voorbeeld van de provincie Noord-Brabant verdient navolging  :

PRECISIEBEMESTING, DE MEEST EFFECTIEVE VERGROENINGSMAATREGEL !

OUDERE BERICHTEN

 

UTNODIGING voor woensdagochtend  22 juli  2015 van 10.00  tot 12.00 uur

 

GROEIEN ZONDER AANKOOP VAN FOSFAATRECHTEN

PRECISIEBEMESTING !

MEER GRAS ,

MEER MELK ,

DE KOSTPRIJS VERLAAGD,

DUURZAAMHEID TOEGEVOEGD AAN HOGE PRODUKTIVITEIT  

 

INFORMATIEOCHTEND MET MACHINEDEMO

 

Wanneer      : Woensdagochtend  22 juli  2015  

Waar           :  Mts Vlooswijk , Achthoven-Oost 3    3417 PC  MONTFOORT

 

10.00 uur         Fosfaatrechten voor melkvee: nu aan de slag met precisiebemesting
                       ir H. Bartlema, Netwerk  Smart  Fertilization  Wageningen                      

10.05 uur         Via precisiebemesting meer eigen ruwvoer en een betere kringloop
John Baars, Dirksen Management Support, adviesbedrijf voor studiegroepen van melkveehouders                   

10.30 uur         Demonstratie :

                       Loonbedrijf Slingerland & vd Berg met Precisiebemester op Vredobasis

                       Loonbedrijf  Vollekracht  met Spaakwielinjector Duport

                       H.Bartlema  met Precisiebemester, boerenversie                                        

12.00 uur         Sluiting

 

Aanmelden  wordt op  prijs gesteld  :   blc@precisiebemester.nl   0651596092

Doelgroepen : veehouders, adviseurs,loonwerkers,beleidsmakers , pers  en  wetenschappers uit het gehele land  Organisatie : Smartfertilization.org in samenwerking met  VVB  “Rijn-en IJsselstreek”

 

MET GROEN MEER POEN!

PRECISIEBEMESTING = EMISSIEARM PLAATSEN VAN PRECISIEMESTSTOFFEN IN DE WORTELZONE

 *UNIFORM GEWAS VAN KANT TOT KANT

* GEEN MINERALENVERLIEZEN DOOR VERVLUCHTIGING, UIT- OF AFSPOELING

* GEEN OPBRENGSTVERLIEZEN LANGS SLOOTKANTEN EN GEREN, NOCH OP KOPAKKERS ,NOCH IN HOEKEN


LOONBEDRIJF BREURE DEMONSTREERT DE NIEUWE MACHINE  VAN KEVERNELAND VOOR RIJENBEMESTING VAN SUIKERBIETEN

VOOR PERS, TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

 

TOPOPBRENGSTEN BIJ STRENGE NORMEN, BEMESTEN MET DE KENNIS VAN NU

 

 

Recent is de adviesbasis voor de bemesting van suikerbieten  uitgebreid met adviezen voor rijenbemesting. Daaruit blijkt andermaal, dat met  rijenbemesting geld en milieuwinst valt te genereren. Machinebouwers en meststoffenleveranciers   hebben de afgelopen  jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van  precisiebemesters en precisiemeststoffen , het  is nu aan de telers en de loonwerkers  om deze bemestingsmethode van de 21e eeuw toe te passen. Loonbedrijf Breure, al jaren actief met duurzame bemestingstechnieken ,  heeft  dit voorjaar  de  recent  ontwikkelde machine van Kverneland voor de rijenbemesting van  suikerbieten  aangeschaft .Daarmee betreedt ook Kverneland de markt voor precisiebemesters : hulde,  telers en samenleving zijn daar  bij gebaat.

 

DEMONSTRATIE RIJENBEMESTER SUKERBIETEN KVERNELAND

 

Wanneer         :     Dinsdag 7 april van 10.30 tot 12.00 uur

Waar               :    Loonbedrijf  Breure  , Bommelskoussedijk 64A. 3286 LP Klaaswaal.

Programma:

10.30 uur              Welkomstwoord ir H. Bartlema, initiatiefnemer in het Programma Precisielandbouw (PLL) over:  P- en N-bemesting in de 21e eeuw:  vloeibare meststromen geplaatst in de wortelzone, die zonder verliezen geheel benut worden door de plant.

10.45 uur               Het nieuwe officiele bemestingsadvies rijenbemesting suikerbieten

11.00 uur               Toelichting op de  rijenbemester  door  Kverneland

11.15 uur               Demonstratie van de  rijenbemester  van loonbedrijf Breure

12.00 uur               Sluiting

 

Aanmelden  via  : blc@precisiebemester.nl a.u.b het programma, naam en emailadres vermelden of  via 0651596092 doorgeven

 Organisatie : smartfertilization.org , Loonbedrijf  Breure

 MET GROEN MEER POEN!
PRECISIEBEMESTING  : DE MEEST EFFECTIEVE VERGROENINGSMAATREGELALLES OVER RIJENBEMESTING VAN MAIS
MET DRIJFMEST

VOOR TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

 

BEMESTEN MET DE KENNIS VAN NU

TOP OPBRENGSTEN BIJ STRENGE NORMEN

 

Derogatiehouders mogen geen kunstmestfosfaat gebruiken voor de bemesting van mais. Veel telers vrezen daardoor voor opbrengstverlies .Door rijenbemesting met drijfmest  krijgt de maïsplant echter ook  voldoende fosfaat ter beschikking bij de start, zo is bewezen door het Ruwvoerplatform. Zo kunnen telers toch tot  de opbrengsten te komen, die tot nu toe met kunstmestfosfaat werden gerealiseerd. Loonbedrijf Geresteijn  BV  heeft geinvesteerd in de ontwikkeling van een rijenbemestingssyteem voor drijfmest op basis van GPS, een voorbeeld voor de sector, daarom  nodigen we u van harte uit voor onderstaande bijeenkomst.

 

 

INFORMATIEMIDDAG MET MACHINEDEMO

 

Wanneer         :           Woensdagmiddag  25 maart 2015 van 13.30  tot 15.30 uur

Waar               :           Loonbedrijf Geresteijn BV , Vinkekampweg 6 3774 PL Kootwijkerbroek

 

Programma:

 

13.30 uur                    Welkomstwoord door ir H. Bartlema, initiatiefnemer in het Programma Precisielandbouw (PLL) over:  
                                  P-bemesting in de 21e eeuw :  reststromen in de wortelzone.

13.45 uur                    Rijenbemesting van snijmais met drijfmest , videopresentatie van het Ruwvoerplatform, zie                                                       beslisboomsnijmais.nl                       

14.15 uur                    Demonstratie van de rijenbemester van loonbedrijf Geresteijn BV door B. Geresteijn

15.30 uur                    Sluiting

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst wordt op prijs gesteld via het emailadres: blc@precisiebemester.nl a.u.b het programma, naam en emailadres vermelden of  via 0651596092 doorgeven

Organisatie : smartfertilization.org in samenwerking met Loonbedrijf Geresteijn BV en het Ruwvoerplatform

 

MET GROEN MEER POEN!

PRECISIEBEMESTING MET RESTSTROMEN : DE MEEST EFFECTIEVE VERGROENINGSMAATREGELALLES OVER RIJENBEMESTING VAN MAIS  

ALLES OVER MINERALENCONCENTRAAT

ALLES OVER  SPUILOOG

VOOR TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

 

TOP OPBRENGSTEN BIJ STRENGE NORMEN, BEMESTEN MET DE KENNIS VAN NU

 

 

Derogatiehouders mogen geen kunstmestfosfaat gebruiken voor de bemesting van mais. Veel telers vrezen daardoor voor opbrengstverlies .Door rijenbemesting met drijfmest  krijgt de maïsplant echter ook  voldoende fosfaat ter beschikking bij de start, zo is bewezen door het Ruwvoerplatform. Zo kunnen telers toch tot  de opbrengsten te komen, die tot nu toe met kunstmestfosfaat werden gerealiseerd. Loonbedrijf Van Amstel  heeft geinvesteerd in de ontwikkeling van een rijenbemestingssyteem voor drijfmest op basis van GPS, een voorbeeld voor de sector, daarom  nodigen we u van harte uit voor onderstaande bijeenkomst. Daar kunt u ook zien hoe de meststoffen  van de 21 e eeuw ,afkomstig uit reststromen toegediend worden  Ook daar heeft het bedrijf veel in geinvesteerd . Ven Agra Service komt om de spaakwielbemester te demonstreren.  Zo kan  met minder stikstof meer worden geproduceerd , goed voor de portemonnee en voor het grondwater.

 

INFORMATIEMIDDAG MET MACHINEDEMO

 

Wanneer         :           Dinsdag 24 maart 2015 van 13.30 tot 16.00 uur

Waar               :           Loonbedrijf  van Amstel  , Hertog Janstraat 53  Lith

Programma:

13.30 uur                    Welkomstwoord door ir H. Bartlema, initiatiefnemer in het Programma Precisielandbouw (PLL) over:  
      P-  en N-bemesting in de 21e eeuw:  reststromen geplaatst in de wortelzone, die zonder verliezen geheel      benut worden door de plant.

14.00 uur                    De rol van de provincie in de bevordering van precisiebemesting Ir.A.Geerts, Provincie  Brabant

14.30                          Rijenbemesting van snijmais met drijfmest , videopresentatie van het Ruwvoerplatform, zie                           www. beslisboomsnijmais.nl

14.45                          Demonstratie van de spaakwielbemester van Ven Agra Service

15.00 uur                    Demonstratie van de precisiebemestingsmachines  van loonbedrijf van Amstel

16.00 uur                    Sluiting

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst wordt op prijs gesteld via het emailadres: blc@precisiebemester.nl a.u.b het programma, naam en emailadres vermelden of  via 0651596092 doorgeven

Organisatie : smartfertilization.org , Loonbedrijf van Amstel, Ven Agra service  en Ruwvoerplatform

MET GROEN MEER POEN!

PRECISIEBEMESTING MET RESTSTROMEN : DE MEEST EFFECTIEVE VERGROENINGSMAATREGEL

Oude berichten:


ALLES OVER SPUILOOG

VOOR TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

 

PRECISIEBEMESTING MET SPUILOOG

HOGERE OPBRENGSTEN BIJ STRENGERE NORMEN

 

Spuiloog, de N-meststof van de 21e eeuw: groot aanbod, sluit de kringloop, CO2-voetafdruk nihil, geschikt voor precisiebemesting, uitspoeling nihil, vervluchtiging nihil, bevat zwavel en werkt verzurend.

 

·         Meer gras met minder stikstof.

 

·         Hogere opbrengsten, lagere kosten, aanzienlijke milieuwinst.

 

·         Voor alle gewassen: gras, maïs en akkerbouwgewassen.

 

·         Bewezen in het Programma Precisielandbouw (PPL).

 

·         De machines zijn op de markt en die zijn eenvoudiger dan u denkt!

 

 

INFORMATIEOCHTEND MET MACHINESHOW

 

Wanneer         :           Vrijdag 27 februari 2015 van 10.00 tot 12.00 uur

Waar               :           HELICON, Schouwrooij 2 te Boxtel

 

Programma:

10.00 uur                    Opening door ir.H. Bartlema, initiatiefnemer PPL

10.15 uur                    Precisielandbouw, speerpunt van HELICON

                                  P. Arends, docent plantenteelt en agrotechniek

10.30 uur                    Precisiebemesting met spuiloog

                                  De machines en de bruikbare spuiloogmeststoffen

                                  H. Bartlema, SPUILOOGADVIES.NL

                                  R. Kunst, ECOSERVICE EUROPE

10.45 uur                    Machineshow

12.00 uur                    Sluiting

 

Aanmelden  wordt op  prijs gesteld  : www.spuiloogadvies.nl   of  0651596092

 

 

MET GROEN MEER POEN!

 

BEMESTINGSROBOT  OP AARDAPPELDEMODAG 20 AUGUSTUS A.S. TE WESTMAAS, smart fertilization!

Het zat er aan te komen: de robotisering van de bemesting.

 Het Programma Precisielandbouw (PPL) heeft slimme toedieningtechnieken voor vloeibare kunstmeststoffen  opgeleverd en  veel telers passen die nu toe met precisiebemesters. Dat levert topopbrengsten en spaart meststoffen, maar nog meer zou te winnen zijn als gebruik gemaakt kon worden van de aanzwellende stroom reststromen. Deze zijn vaak te weinig geconcentreerd in nutriënten, dus te volumineus  en daardoor te zwaar om bruikbaar te zijn in de huidige praktijk. Daar is tijd geld en daarom maakt men zo min mogelijk repeterende bewegingen. 

Gevolg: zware breedwerkende machines, het moet zo zijn vanwege de hoge arbeidskosten, maar goed voor de bodem is het niet. De grenzen zijn zo langzamerhand bereikt. Kom dus niet met voorstellen om de werktuigen nog zwaarder te beladen voor de bemesting. Gelukkig hoeft dat niet.

Het PPL heeft namelijk ook een impuls gegeven aan de robotisering  en mede daardoor is door firma PROBOTIQ een volledig autonoom opererende werktuigendrager ontwikkeld:  de Conver Greenbot werktuigendrager. 

Koppel een precisiebemester achter de Greenbot, plaats een docking station op de kopakker, bestaande uit twee voorraadvaten: één met de dunne fractie van drijfmest en één met vloeibaar starterfosfaat uit struviet en programmeer de robot zo, dat deze na elke omgang gaat bijvullen uit de voorraadvaten. Dan bemesten we slim: zonder structuurbederf, met reststromen, emissieloos en plaatsspecifiek gedoseerd in de wortelzone:  smart fertilization heet dat!

Het prototype van de bemestingsrobot, geschikt voor toediening van genoemde twee klimaatvriendelijke meststoffen in de aardappelteelt in twee ruggen kunt u zien op het mechanisatieveld van de Aardappeldemodag  op 20 augustus a.s. bij PPO-Westmaas,  Groeneweg 3. 

Bezoek daarvoor stand nr. 151 van het Demoproject  Schoon, Zuinig & Precies Bemesten, een project gesubsidieerd door de Nederlandse en Europese overheid, onder leiding van ZLTO uitgevoerd door DLV-Plant en CLM, in samenwerking met NCOR.Persbericht SZPB Kamperveen 21 mei 2014SZPB uitnodiging VLIST 24 april 2014NCOR breidt verhuurservice rijenbemesters uit 24 maart 2014


Zojuist verschenen: 
Een film van LTO over mineralenmanagement, waarin uiteraard ook opnames van rijenbenmesters zijn te zien, reeds in de eerste minuut! Zorg over spuiwater in mest Boerderij 27 februari 2014

Den Haag - Het toenemend gebruik van spuiwater uit luchtwassers van varkensbedrijven in mest baart de Onderzoeksraad voor Veiligheid zorgen.


Bij het mestongeluk in Makkinga en ook bij een later ongeval in Friesland was sprake van vermenging van mest met spuiwater in de silo. Dat heeft het ontstaan van mestgassen mogelijk verergerd. Spuiwater wordt toegepast als extra stikstofgift.

Volgens de Onderzoeksraad bestaat er geen goed inzicht in het effect op mestgassen door het gebruik van spuiwater. Bijmengen van spuiwater kan de vorming van gevaarlijke mestgassen bevorderen, dat is volgens de Onderzoeksraad in de praktijk gebleken.

Vermengen van spuiwater met mest is formeel niet  toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert daar echter niet op. Spuiwater mag wel als meststof worden gebruikt.


In Makkinga was ongeveer 36 kuub spuiwater als extra meststof aan de mestsilo toegevoegd in februari. Het bleek dat het spuiwater en de mest niet goed mengden, door een mankement aan de mixer.
Of het gebruik van spuiwater mede oorzaak is geweest van het ontstaan van mestgassen kan de Onderzoeksraad niet vaststellen. Volgens de raad bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin spuiwater tot extra vorming van gevaarlijke mestgassen leidt. Spuiwater bevat zowel zwavel- als stikstofverbindingen. Zwavelverbindingen kunnen het dodelijke H2S-gas vormen.

De familie van de overleden veehouder gaat ervan uit dat het spuiwater op het moment van het ongeluk niet meer in de mestsilo aanwezig was, omdat het zwaarder is dan mest en omdat het van onderen in de silo was gepompt.
door Jan Braakman 27 februari 2014
 

Zojuist verschenen:  Brochure  over rijenbemesting bij suikerbieten 

Op 12 december 2013 heeft NCOR  haar najaarssymposium gewijd aan de rijenbemesting bij suikerbieten. Aanleiding daartoe vormde de recente  uitbreiding van de teelthandleiding van het IRS met een hoofdstuk over rijenbemesting van  suikerbieten  tijdens het zaaien . Tijdens  het symposium presenteerde de meststoffensector  nieuwe klimaatvriendelijke meststoffen  en de machinebouwers op hun beurt toonden  de rijenbemesters die er nu op de markt zijn voor deze meststoffen. Al deze informatie is nu bijeengebracht in een overzichtelijke brochure tbv telers en hun adviseurs :
 
Duurzaam naar 16,t ton suiker per ha, bemesten met de kennis van nu : 4J. 

Samenvatting symposium 12 december 2013 geauthoriseerde versie 14 december 2013


Zojuist verschenen: 
Een film van LTO over mineralenmanagement, waarin uiteraard ook opnames van rijenbenmesters zijn te zien, reeds in de eerste minuut! 


Nieuwe donateur van NCOR :

Agri Technics Projects uit Doetinchem, producent van de PULSTEC injectie systemen. De groep bedrijven die machines leveren voor rijenbemesting breidt zich gestaag uit, een goede zaak want telers kunnen dan een machine kiezen die het best past bij hun bedrijf. Alle bedrijven zijn te vinden op www.precisielandbouw.com onder het hoofdstuk ‘bemesting’, zij steunen als donateur ook onze stichting. Voor rijenbemesting zijn in de achterliggende jaren door Agri Technics Projects uit Doetinchem, geavanceerde machines ontwikkeld. Momenteel worden voor de diverse teelten machines “op maat” ontwikkeld en geproduceerd. De machines werken op basis van het door ATP ontwikkelde “Pulsec injectiesysteem”, dat als gecontroleerd proces wordt gebouwd. Naast rijenbemesting bieden deze machines de mogelijkheid tot “spotbemesting”. Alle benodigde meststof wordt daarbij in de omgeving van elke individuele cultuurplant geappliceerd. De machines zijn inzetbaar bij het planten en bij overbemestingen. Bij de laatste toepassing kan de meststof tot 20 cm. diep in de wortelzône worden geïnjecteerd. Bijzonder daarbij is dat er geen mechanisch contact met de grond is. Op dit moment gebruikt men deze techniek in de groenteteelt en bij de bemesting van sportvelden. Klik hier https://vimeo.com/39227555 voor een film van zo’n machine aan het werk. 

Agri Technics Projects ziet het belang van adequate voorlichting over rijenbemesting en heeft zich aangemeld als donateur van NCOR.   Wageningen, dec 2012. 


Persbericht

Dit symposium gaat i.v.m. de te verwachte hevige sneeuwval niet door
Uitnodiging symposium "de toekomst van de bemestingsadvisering in Nederland na de opheffing van de produktschappen en het Ministerie van Landbouw" op 7 december 2012

voor meer informatie klik hier


Persbericht

Spuiloog ADS met intentie regel 2 def
Voor meer informatie klik hier


Persbericht

Informatie over spuiloog in de rij toegepast nu gebundeld op deze website 
Voor meer informatie klik hier

Uitnodiging: 

Op donderdag 2 februari 2012 van 10.00 -17.00 uur
Er valt vandaag de dag veel te melden over het bemesten in de rij. Men heeft veel onafhankelijk onderzoek uitgevoerd (vooral in het kader van het Programma Precisielandbouw), er zijn aantrekkelijk geprijsde meststoffen uit reststromen op de markt gekomen en de machinebouwers hebben ook niet stil gezeten. Het is voorts duidelijk geworden, dat rijenbemesting flink bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouwsector en gelijkertijd de bemestingskosten omlaag brengt. Over dit alles gaat de: 

Landelijkeinformatiedag Rijenbemesting

Plaats : PPO Westmaas, Groeneweg 3
Doelgroep: Telers &Loonwerkers

MACHINESHOW : Met o.a. noviteiten (Duport en Van Gemeren)

INFOMARKT : meststoffen voor rijenbemesting ict produkten voor precisiebemesting

BEMESTINGSADVIEZEN

PRESENTATIES : DLV -Plant: rijenbemesting loont

NCOR : de voorlopige adviesbasis rijenbemesting 2012

IRS : rijenbemesting bij suikerbieten, de ratio ervan

NCOR : de CO2-voetafdruk van aardappelen en suikerbieten

VAN GEMEREN : plaatsspecifiek bemesten in de rij, nieuwste techniek

 

Informatie: H. Bartlema 0651596092 of herre@rijenbemesting.nl

 

 

Stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting) is een initiatief van Landbouwcommunicatie B.V. in het kader van deelname aan het Programma Precisielandbouw (PPL)Reststoffen bewijzen hun waarde als kunstmestvervanger


Mineralenconcentraat en spuiloog zijn goede vervangers van kunstmest in de aardappelteelt. Dat is de uitkomst van onderzoek dat WUR-PPO Westmaas dit jaar heeft uitgevoerd. De resultaten werden vrijdag 9 december bekendgemaakt tijdens het symposium van de stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Rijenbemesting).

De stichting NCOR wil rijenbemesting stimuleren en praktische toepassingen beschikbaar maken. Daarvoor worden machines ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan. Ook stelt het NCOR op basis van onderzoek jaarlijks de voorlopige adviesbasis voor rijenbemesting op. Dit is nodig, omdat de belangstelling voor rijenbemesting toeneemt, terwijl er nog geen officiële bemestingsadviezen zijn. Door efficiëntere toediening van de meststoffen, is het bemestingsadvies bij rijenbemesting is lager, waardoor er meer ruimte is om dierlijke mest aan te voeren.

Precisiebemester

WUR-PPO in Westmaas deed dit jaar onderzoek met de precisiebemester, waarbij de vloeibare meststof tegelijkertijd met het frezen van de aardappelruggen in de grond wordt gebracht. Via de kouter komt de meststof 10 cm naast het midden van de poter en 5 cm onder de poter in de grond. Op die manier kan op wortelniveau worden bemest. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit het Programma Precisie Landbouw (PPL) en uitgevoerd in opdracht van CZAV, Nedato, Suiker Unie en Landbouwcommunicatie.

Op het proefveld werden verschillende meststoffen met elkaar vergeleken: KAS (breedwerpig toegediend), urean, spuiloog en mineralenconcentraat. Deze drie vloeibare meststoffen werden in de rij toegediend met de precisiebemester. De onderzoekers pasten verschillende basisgiften toe, variërend van 0 tot 200 kilo N/ha. Daarnaast keken ze naar het effect van bijbemesting met 50 kg N/ha KAS.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verschillen tussen KAS en urean niet erg groot zijn. Spuiloog en mineralenconcentraat daarentegen zorgden voor minstens evenveel tot meer opbrengst. Dat betekent dat deze twee restproducten uit de veehouderij prima kunnen dienen als vervanger van kunstmest.

En dat is goed nieuws, vindt voorzitter Herre Bartlema van NCOR. “De kunstmestvervangers worden door verschillende leveranciers in diverse vormen op de markt gebracht, ondermeer door CZAV. De eenvoudige machine voor toediening in combinatie met het frezen is door de relatief lage prijzen van de kunstmestvervangers snel terugverdiend. Zo kan de teler zijn saldo verhogen en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk fors verlagen.”

Dat laatste is belangrijk voor de aardappelketen om te voldoen aan de wens van de afnemer om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Tijdens het symposium werden cijfers bekend gemaakt van het aandeel dat kunstmest heeft in deze uitstoot. Voor de aardappelteelt loopt dit op tot 50 procent. Vervanging van kunstmest door reststromen uit de veehouderij zorgt voor een fors lagere ‘voetafdruk’, zeker als deze stoffen ook nog eens emissiearm worden toegediend. Toedienen gecombineerd met frezen bespaart bovendien een werkgang en dus energie.

 

Reststromen

Het gebruik van reststromen in de landbouw zal fors toenemen, verwacht NCOR. De gunstige invloed op de CO2-voetafdruk pleit hiervoor, terwijl het aanbod bovendien steeds groter wordt. NCOR heeft daarom een werkgroep ingesteld die zich gaat bezighouden met voorlichting over verantwoord gebruik van reststromen in de landbouw. Uitgangspunt van deze voorlichting is objectief landbouwkundig onderzoek. In de werkgroep zijn leveranciers en distributeurs van meststoffen vertegenwoordigd en de ontwikkelingen zijn te volgen op de website www.klimaatvriendelijkemeststoffen.nl.

Een reststof die tijdens het symposium van NCOR extra aandacht kreeg was struviet: een potentiële enkelvoudige meststof die in grote hoeveelheden beschikbaar komt bij de zuivering van afvalwater. Deze stof kan dienen als vervanger van kunstmestfosfaat bij de start van gewassen als aardappel, maïs en bonen en is goed toe te passen met de precisiebemester.

Deze precisiebemester zelf wordt ook verder ontwikkeld. In de derde tranche van het Programma Precisie Landbouw heeft een aantal initiatiefnemers een werkplan ingediend voor de verdere ontwikkeling van de bemester tot een autonoom werkende machine die in het voorjaar drijfmest in combinatie met kunstmestvervanger kan toedienen. Deze lichte precisiebemestingsrobot kan na elke omgang zelfstandig meststoffen bijtanken en daarmee het probleem van structuurbederf tackelen. Het streven is om een prototype van de robot te tonen tijdens de aardappeldemodag die in september 2012 in Westmaas wordt gehouden.


Landbouwcommunicatie BV en Slootsmid BV ontwikkelen gecombineerde bemester

Kunstmest en drijfmest in één werkgang aanwenden. Dat kan met de gecombineerde bemester die is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie BV uit Wageningen en Slootsmid BV uit Laren. De machine zorgt voor een besparing op kunstmest en energie. De introductie wordt ondersteund door het Programma Precisie Landbouw (PPL) van het ministerie van EL&I en het bedrijfsleven.

Efficiënt bemesten wordt steeds belangrijker. Met het oog op de strenge mestwetgeving is het noodzakelijk om de mest op het juiste tijdstip op de juiste plek te krijgen met zo weinig mogelijk verliezen. De bemester van Slootsmid BV maakt deze precisiebemesting mogelijk. De machine is een gangbare zodebemester waarop een verdeelsysteem voor vloeibare kunstmest of andere mineralenoplossingen is gemonteerd. Deze vloeibare kunstmest komt in dezelfde sleuf als de drijfmest in de grond en is zo meteen op wortelniveau beschikbaar. De verliezen aan meststoffen worden op deze manier tot het minium beperkt, terwijl het bovendien een werkgang en dus tijd en energie bespaart. Herre Barlema van Landbouwcommunicatie BV komt uit de wereld van de kunstmest en houdt zich ondermeer bezig met het keuren van kunstmeststrooiers. Hij constateert dat de gangbare kunstmest niet nauwkeurig kan worden toegediend en zo tot relatief grote verliezen leidt. Dit nadeel kent vloeibare kunstmest niet, zeker niet als het rechtstreeks in de zode wordt geïnjecteerd. Bartlema nam contact op met Slootsmid BV uit Laren, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bemestingstechnieken, en de koppeling was gemaakt.

De bemester die beide bedrijven ontwikkelden wordt getest door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR in Lelystad. Dit instituut doet bemestingsproeven waarbij het effect van de gecombineerde toediening wordt onderzocht. Ook worden drie verschillende vloeibare meststoffen vergeleken. Door de ontwikkelingen op het gebied van ondermeer mestverwerking komen er steeds meer vloeibare meststoffen op de markt, die kunnen worden toegediend met de nieuwe machine.

Het systeem is op ‘boerenniveau’ toe te passen: het verdeelsysteem voor de vloeibare mest is op een gangbare zodebemester gemonteerd en maakt de aanschaf van een aparte dure machine voor het uitrijden van vloeibare kunstmest overbodig.

Het onderzoek door het PPO wordt mogelijk gemaakt door het Programma Precisie Landbouw. In dit programma investeren het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming.


De vloeibare kunstmest komt in dezelfde sleuf als de drijfmest in de zode
De vloeibare kunstmest komt in dezelfde sleuf als de drijfmest in de zode

Het verdeelsysteem voor de vloeibare kunstmest wordt op een gangbare zodebemester gemonteerd.
Het verdeelsysteem voor de vloeibare kunstmest wordt op een gangbare zodebemester gemonteerd

Het PPO in Lelystad doet praktijkonderzoek naar de gecombineerde aanwending en vergelijkt verschillende vloeibare meststoffen
Het PPO in Lelystad doet praktijkonderzoek naar de gecombineerde aanwending en vergelijkt verschillende vloeibare meststoffen


Subsidie op rijenbemesters met GPS : 35 %

Het ministerie van EL & I heeft aangekondigd ook in 2011 weer subsidie te verstrekken op de aanschaf van rijenbemesters die plaatsspecifiek meststoffen kunnen doseren in open teelten. De regeling staat open van 1 t/m 29 juli 2011.


Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) waardeert deze subsidieregeling zeer en organiseert daarom in de maand juni door het gehele land informatiedagen. Daar kunnen telers zien om welke machines het gaat, hoe ze werken en hoeveel ze kosten. Uiteraard wordt ook informatie verschaft over de subsidieregeling.

Westmaas: 10 juni bij PPO, Groeneweg 3 van 10.00 - 12.00 uur, 
speciaal voor pers en voorlichters

Colijnsplaat: 22 juni tijdens de open dag op de proefboerderij Rusthoeve,

bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zien en verschaft NCOR informatie over de subsidieregeling

Lelystad: 29 de akkerbouwvelddag bij PPO aan de Edelhertweg 1, bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zjuni tijdens ien en verschaft NCOR informatie over de subsidieregeling

Munnekezijl: 30 juni tijdens de praktijkdag ‘suikerbieten en pootaardappelen noordelijke klei’ op de proefboerderij Kollumerwaard, bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zien en verschaft NCOR informatie over de subsidieregelingMeer informatie over de subsidieregeling:

A) “subsidie investeringen in milieuvriendelijke maatregelen” dit is een link naar DR-Loket

B) "details van de regeling voor u samengevat door NCOR"
C) voor vragen: H. Bartlema 06-51596092, 
herre@rijenbemesting.nl


Welke bedrijven leveren rijenbemesters ?

Ga naar : 
www.precisielandbouw.com, de site met informatie over precisielandbouw voor de praktijk.


DENEMARKEN WIL KUNSTMESTREGELS HERZIEN,VERDIENT DAT NAVOLGING ?

De Deense minister van Justitie, Lars Barfoed, wil het moeilijker maken om aan grote partijen kunstmest te komen. Dat zegt hij in de Deense krant Politiken. De autobom die vrijdag 22 juli afging in het centrum van de Noorse hoofdstad, bevatte volgens experts vermoedelijk veel kunstmest met een hoge waarde ammoniumnitraat.

Ongetwijfeld zullen ook de autoriteiten van andere Europese landen zich wederom afvragen hoe de verkrijgbaarheid van ammoniumnitraathoudende meststoffen kan worden beperkt en gecontroleerd.Wellicht overweegt men ook andere oplossingen . 

In Frankrijk heeft men sinds september 2001, na een explosie in een nitraatfabriek te Toulouse, diverse maatregelen genomen. De meest vergaande maatregel betreft de actie van de grote kunstmestdistibuteurs (lees: de cooperaties) om op verzoek van de autoriteiten het gebruik van ureum in de landbouw als vervanger van ammoniumnitraat met kracht ter hand te nemen. Daarbij wordt oa gebruik gemaakt van Nederlandse kennis op het gebied van de toediening onder praktijkomstandigheden.

Mits met kennis van zaken toegepast,dus emissiearm, kan ureum in geheel Europa onder alle omstandigheden en bij alle teelten uitstekend dienen als vervanger van ammoniumnitraat.

Het aanbod van ureum is groot genoeg om,samen met de stikstof uit reststromen die in toenemende mate ter beschikking komt, de behoefte aan dit type plantenvoeding te dekken. Veiligheid en duurzaamheid zouden zeer gediend zijn met een bemestingspraktijk gebaseerd op deze stikstofbronnen.

De bevordering van die bemestingspraktijk is een belangrijke doelstelling van NCOR.


Donderdag 9 december 2010

Ochtend symposium rijenbemesting bij 
suikerbieten
Plaats: PPO Westmaas

Doelgroep: Loonwerkers en tellers die suikerbieten zaaien

Middag symposium 
precisiebemesting

Plaats: PPO Westmaas

Doelgroep: Bemestingsvoorlichters onderzoekers


Een nieuw initiatief van NCOR :


Samenwerkingsverband Precisielandbouw van start

Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerking tussen bedrijven en organisaties die zich bezig houden met PRECISIELANDBOUW.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel : het bevorderen van de toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken . Op die manier wordt bijgedragen aan een schone en zuinige landbouw.

De eerste aktiviteit van het verband was de organisatie van een demonstratiemiddag bij PTC + te Dronten 29 okt j.l. Men heeft zich voorgenomen op deze lokatie minstens 2 per jaar een soortgelijke demonstratie met infomarkt te organiseren. Bovendien zal PTC + ook op andere manieren structureel meewerken aan de bevordering van precisielandbouw, meer informatie daarover komt deze winter ter beschikking.

Voorts wordt binnenkort de website www.precisielandbouw.com geopend, waar bedrijven zich presenteren met praktijkrijpe produkten en diensten ten behoeve van de precisielandbouw. De volgende bedrijven en organisaties werken samen , deze groep zal zich de komende tijd uitbreiden :

Rijenbemesters: CHD Ter Apel ; MB Techniek, Oldemarkt ; Landbouwcommunicatie BV. Wageningen; Duport, Dedemsvaart; Farmstore/Monosem, Bleskensgraaf.

Veldspuiten: SensiSpray, Stiens; Mijno van Dijk Mechanisatie, St Annaparochie;

Bodemvruchtbaarheidskaarten tbv plaatsspecifiek bemesten : Agritip Precisie Farming, America; Basfood, Eindhoven; Altic,Dronten.(BLGG is gevraagd);

ITC- apparatuur en software : Consllion Technologies, Wageningen ;Kverneland, Dronten ;SBG Innovatie, Middenmeer; Agrometius, Alphen a/d Rijn; Compufarm, Usquert.

Onderzoek en onderwijs : PTC + Dronten

Het verband kan worden gezien als een gevolg van de samenwerking die een aantal van genoemde bedrijven met elkaar in het Programma Precisielandbouw (PPL) zijn aangegaan. Op deze manier wordt de groep bedrijven echter vergroot en kan de samenwerking zich bestendigen na de voorziene beeindiging van het PPL in 2013.

Het is de bedoeling van de initiatiefnemer het verband de juridische structuur van een vereniging te geven.

Voor meer informatie: . H. Bartlema 06-51596092 , herre@rijenbemesting.nl


Subsidiepot voor rijenbemesters nu al leeg, in 2011 nieuwe kans op subsidie.

Helaas is het subsidiefonds voor rijenbemesters sinds maandagmiddag 18 oktober j.l al uitgeput. Aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. In 2011 komt er een nieuwe kans, daarom blijven onze demonstraties noodzakelijk.

Wel prettig dat we de demonstraties een bredere inhoud hebben gegeven, met de subsidie op de rijenbemesters als aanleiding, maar met de focus op precisielandbouw in het algemeen.


We maken telers die achter het subsidienet vissen, maar ook andere belanstellenden, attent op de mogelijkheid gebruik te maken van de 
verhuurservice voor een klein bedrag. Zo raken ze vertrouwd met rijenbemesting en kunnen ze, zodra de tweede mogelijkheid voor subsidie wordt geopend direkt reageren.

In Frankrijk wordt rijenbemesting bij suikerbieten al jaren sterk aanbevolen

In Frankrijk wordt rijenbemesting bij suikerbieten al jaren sterk aanbevolen door het ITB (vergelijkbaar met ons IRS). Het NCOR werkt samen met het ITB en het IRS om te komen tot een soortgelijke advisering in ons land. Lees de heldere technische 
informatiebrochure van het ITB.


Plaatsen als bemestingsstrategie

Door Plant Research International (PRI) van WUR is recent een verslag van meerjarig onderzoek gepubliceerd over het 
plaatsen van fosfaat in de wortelzone als methode om zuiniger met meststoffen om te gaan. De conclusie bevestigt, dat plaatsing een flinke besparing op kan leveren. Lees hier het 
verslag.

 
 

 

 
 

StartpaginaAgenda demo'sProjectenNieuwsAdviesbasisVakpersVerhuurserviceAfstelserviceLeveranciersVideo'sBrochuresRegistratie formulierRegistration form